Kirjallisuutta

Tunnekartalle - tietoisempaan tunne-elämään. Juha Siira ja Mikael Saarinen. Kirjapaino

Päästä irti: vapaudu läsnäoloon. Kimmo Takanen.