Defusing- ja debriefing

Defusing- eli purkukeskustelu on psyykkisesti kuormittavien tilanteiden purkaminen defusing-menetelmää käyttäen.

Defusing-istunto on välittömästi (8 tunnin sisällä) traumaattisen tapahtuman jälkeen suoritettava työkykyä palauttava ja tilanteen normalisointiin tähtäävä lyhyehkö keskustelu. Sisältö koostuu tapahtuman läpikäynnistä, päällimmäisten tuntemusten jakamisesta sekä informaatiosta, jossa kerrotaan esimerkiksi uhrien voinnista tai tapahtuman taustoista laajemmin.

Keskustelussa arvioidaan myös jälkipuinnin tarvetta ja lopuksi annetaan jatko-ohjeistus.
Tavoitteena on saada kaikille tapahtumassa mukana olleille samanlainen tieto tapahtumasta. Tämä
vahvistaa vertaiskokemusta, ja keskustelijat voivat löytää samankaltaisuutta kokemuksistaan.
Purkukeskustelussa työntekijät voivat antaa myös arvostavaa palautetta toiminnastaan ja purkaa
stressiä.

Defusing-keskustelun vetäjä on usein oman organisaation sisältä ja tehtäväänsä koulutettu vetäjä. Tärkeää on, että vetäjä itse ei ole ollut mukana tapahtumassa, jota keskustelussa käsitellään. Ryhmäkeskustelun vetäjän roolissa korostuvat henkilökohtaiset kohtaamisen taidot. Keskustelun vetäjä johtaa tilannetta antaen osallistuneiden puheelle tilan ja mahdollisuuden.

Tärkeää on, että vetäjä osaa esittää kysymykset niin, että tilanteessa mukana olleet pääsevät sanoittamaan omia tuntemuksiaan ja miten hän tilanteessa toimi ja miten koki tilanteen.

Keskusteluun käytetään keskimäärin 30-60 min.

Yleisimpiä defusingia käyttäviä ammattiryhmiä ovat ensiavun työntekijät, sairaankuljettajat, palomiehet ja poliisi. Purkukeskustelu käynnistetään mahdollisimman pian traumaattisen tapahtuman jälkeen eikä siinä ole tarkoitus mennä yhtä syvälle kuin jälkipuinnissa (debriefingistunto).

Ryhmäkoko pidetään pienenä, jolloin kaikille mahdollistuu puhuminen.

Ryhmäkeskustelua voidaan käyttää psyykkisen ensiavun menetelmänä mm. suuronnettomuustilanteissa, jossa on ollut paljon lievästi loukkaantuneita. Usein suositellaan tämän lisäksi myös pidempää jälkipuinti-istuntoa.

Debriefing- eli jälkipuinti-istunto järjestetään 1-5 päivää tapahtuneen jälkeen. Aivan heti eli samana päivänä menetelmästä ei ole shokin vuoksi hyötyä, mutta ei myöskään enää sen jälkeen, kun muistot tapahtuneesta saattavat jo olla värittyneitä. Ajatukset ja tunteet sekoittuvat herkästi päivien kuluessa.

Shokkivaiheessa henkilö ei vielä ymmärrä kunnolla mitä on tapahtunut, mutta muutaman päivän kuluttua on hyödyksi, että havainnot ja tunteet saadaan purettua ja tapahtuneeseen saadaan selkeyttä,

Debriefing kestää 1-3 tuntia osallistujien määrästä riippuen, ja tapaamisia on ainoastaan yksi. Edellytyksenä debriefing-istuntoon osallistumiselle on se, että henkilö itse kokee pystyvänsä osallistumaan.

Sekä yksilö- että ryhmätilanne noudattaa samaa kaavaa: käydään läpi, mitä on tapahtunut (faktat) - kukin käy läpi oman kokemuksensa tilanteesta - tilanne normalisoidaan (mitä trauman jälkeen on odotettavissa ja millä aikavälillä) sekä mahdollinen jatkohoito.

Kun ihmiset saavat realistisen kokonaiskuvan ja pääsevät sinuiksi sen kanssa, mitä on tapahtunut, he voivat rauhallisemmin käydä tilannetta läpi. He myös tietävät, minkälaisia reaktioita kropassa ja mielessä on odotettavissa trauman jälkeen, ja että se on täysin normaalia. Joskus henkilö ohjataan debriefingin jälkeen eteenpäin kriisihoitoon.