Positiivinen ajattelu

Erota AJATTELU ja TUNNE

- Ajattelusta päätät sinä itse - tunteesta et

- Ajattelu ohjaa kokemuksia

- Positiivinen ajattelu tuo myönteistä toimintaa

- Ajatuksen suunta on saman suuntainen sen kanssa, miten haluat toimia

- Negatiivisuus vie mukana 10 positiivista - se tarttuu

- Negatiivisuus kerää lisää negatiivista

- Positiivisessa voit karkoittaa negatiivisen mielikuvan valitsemalla myönteisen tekemisen mielikuvan

- Kun keskityt negatiiviseen, siitä syntyy negatiivinen mielikuva ja aivot sitoutuvat tähän = vastustava ajatus / toiminta

- Positiivinen valinta poistaa negatiivisen - siirrä huomio toiseen - toinen lakkaa vaikuttamasta

- Mielikuvitus ja tahto yhdistyvät - saadaan tavoitteet toteutettua

- Negatiiviset tunteet vievät energiaa

- Positiivisessa ajattelussa tärkeää on muuntaa kaikki epäselvä tekemisen kielelle

- Positiivisella ihmisellä on sisäisiä voimia kohdata elämän realiteetteja

- Vain sydämellään näkee hyvin, tärkeimpiä asioita et näe silmillä.

- Luota sisäiseen ääneen.

- Jos aiot parantaa itseluottamusta ja toteuttaa päätöksesi, keskity siihen, mitä itse ajattelet eikä siihen, mitä muut ajattelevat

- Ei ole itsekkyyttä pitää kiinni omista arvoistaan tai asioistta, jotka ovat itselle tärkeitä.

- Muistathan, että positiiviset ihmiset rohkaisevat ja kannustavat sinua ja negatiiviset masentavat ja vähättelevät.

- Mielikuvituksen ja tahdonvoiman yhteistyö = valtava voimavara.

- Mieti: Mitä sinä itse haluat - ajattele tavoitetta, lopputulosta.

- Alitajunta ei erota toisistaan kuvittelua ja todellista tapahtumaa.

- Kun tarpeeksi usein toistetaan = visualisoidaan tavoitetta, jolloin se toteutuu!

- Visualisoinnissa hiljennä järjen ääni, älä sano ei, vaan visualisoi...

- Luova visualisointi.

- Ajattele elämäsi hyväksi.

- Liitä mukaan ei-itsekäs piirre visualisointiin.

- Mielikuvan täytyy olla elävä.

- Kun teet tavoitteita, usko siihen, visualisoi, näe itsesi siinä toiminnassa, paikassa - ja tavoite toteutuu.

- Visualisoi selkeitä kuvia ja käytä kaikkia aisteja apunasi.

- Visualisointi on tekniikkalaji.

- Käyttäytymismallit ja asenteet syntyvät

- Omat ajatukset (menneisyyden tapahtumat)

- Muiden ajatukset (opetukset, ympäristö)

- Toistaminen - kun vaihe on toistettu 3 kertaa, siitä tulee tosi.